tin-giao-duc

Giữa những cơn sốc, choáng cao độ khi chứng kiến clip cô giáo dạy ngoại ngữ xa xả chửi học viên là mặt người óc lợn, rồi nhất quyết đòi học ...